کیک جام چیست؟

- Dec 03, 2016-

Berko فرانسه کیک 30 سال سابقه هنر چشایی است. دسر مواد اوليه،

عرضه توسط تأمین کننده کیفیت بالا جهان یاد همیشه تازه و سالم. به منظور طعم تمام دسر ساخت و فروش در روز را تضمین می کند. به عنوان چند سفارشی برای میچلین دسر، او نوعی کیک خوشمزه ترین با فرانسه و کیک پنیر فروشگاه دسر جلال به از دست رفته است.


یک جفت:روش ساخت کیک بعدی:انواع قالب