چنگال سیلیکون با اثر عایق حرارتی

- Aug 07, 2017-

برخی از خستگی های سنتی کارد و چنگال دارید؟ هر روز رو به همان رنگ گلدان و تابه پخت و پز پخت و پز انرژی احساس? اخیرا، آب و هوا به تدریج در چشمان از جشنواره بهار برداشت در حال آمدن است، بسیاری از دوستان من برای ذخیره سازی جشنواره بهار آماده و ظروف آشپزخانه نیز ضروری هستند، سنتی گلدان و تابه های مورد استفاده برای شما استفاده کنید نه در مورد این فکر بهار از چنگال سیلیکون ظروف از آن استفاده کنید? صحبت از نمایش های سنتی در اروپا و ایالات متحده به عنوان اوایل قرن نوزدهم شروع به استفاده از و در خانه ما شهری است که از تعداد سیلیکون چنگال خوب است یا بد؟ با بازار محصولات ما را زنده به راحتی خیلی بیشتر بالغ و پلو پز اوتوماتیک خانگی سیلیکون های نفیس رنگارنگ به سرعت محبوب شد و شما استفاده می شود?

صحبت از چنگال سیلیکون ظروف را به بحث در مورد مواد در ظروف آشپزخانه داخل محصول آن به عنوان مواد اولیه استفاده از سیلیکون درجه مواد غذایی است علاوه بر ضد زرد رنگ ضد پرکین پخت عامل, سیلیکون عادی بدن غیر سمی و اما بی مزه، بنابراین خرید سیلیکونی تولید کنندگان محصولات غذایی کمی گران درجه مواد سیلیکون را همه راحت تر به استفاده از این انجمن به زندگی طبیعی سبز امنیت و حفاظت از محیط زیست ما نیست، می توان نادیده گرفت سیلیکون چنگال ظروف در مقایسه با سنتی کارد کارد و چنگال غنی بیشتر رنگ، ما نگاه بیشتر پخت و پز به خوردن انرژی و زنده دلی مواد نرم لازم نیست به نگرانی در مورد شکستن پدیده تمیز کردن ساده تر و راحت، فضای بیشتری هنگام ذخیره سازی. "بنابراین بسیاری از مزایا را نگاه کنید، شما هیچ دلیلی برای استفاده از آن?

مخلوط از سیلیکون درجه حرارت بالا دمای اتاق روکش سیلیکونی، کارد و چنگال چنگال سیلیکون در فرایند تولید با استفاده از درجه حرارت بالا حدود 200 درجه پخت درمان عقیم سازی به طور طبیعی نه به ذکر است، بنابراین لذت بردن از دما درجه یک یا دو صد در گندزدایی آب دمای حرارت پس اثر عایق سیلیکون انتقال حس بالا، و سپس انتخاب خود را گاهی اوقات می خواهید به انجام کار خوب پیش از غذا و سرد،.


یک جفت:قالب کیک سیلیکون با آسان برای تمیز کردن، طول عمر بعدی:محافظت از محیط زیست کم کربن سیلیکون، غیر سمی و بی مزه،