قالب ساختار ژل سیلیکا

- Dec 03, 2016-

سیلیکون قالب به طور کلی توسط پایه صمغ عامل اتصال عرضی کاتالیزور پرکننده و افزودنی پنج مولفه. تا زمانی که در اجزای سه تئوری به قالب سیلیکون اما به دست آوردن شدت خاص و, andquot; packingandquot می تواند به صورت; به طور کلی باید و andquot; افزودن agentandquot; بسته به وضعیت. معمولا پایه صمغ عامل اتصال عرضی و پر کننده ساخته شده است به جزء و کاتالیزور به عنوان جزء جداگانه. از کاتالیزور ترکیب و قطعات لاستیک اصلی، به طور کلی بین 1% - 3%، با تنظیم نسبت کاتالیزور در سرعت واکنش ژل می تواند تنظیم شود.


یک جفت:ویژگی های قالب سیلیکون بعدی:قالب هدف سیلیکا ژل