چگونه می توان سینی یخی به شکل توپ درست کرد

- May 14, 2019-

نحوه ساخت سینی یخ به شکل توپ

کاملاً مشهور است که تابستان بسیار گرم است ، بنابراین شما برای داشتن خنک نگه داشتن کمبود نوعی سینی یخی ندارید.

در مرحله بعدی ، اجازه می دهیم روش درست کردن توپ سینی یخی را شکل دهید.

سازنده توپ یخ ، بر خلاف سینی معمولی یخ ما ، آب را به شکل فوتبالی یخ نمی زند بلکه پردازش می کند

یخ آماده. استفاده از آن بسیار ساده است. ابتدا ، شبکه یخ فوتبال با آب گرم گرم می شود.

سپس ، یخ های آماده یخ را روی قالب گذاشته و با قسمت بالایی پوشانده می شود.

برای برطرف کردن دلخوری در مورد تابستان با ما تماس بگیرید!

یک جفت:مزیت مقایسه وسایل آشپزخانه سیلیکون و سایر مواد بعدی:چگونه می توان از Bakeware سیلیکون استفاده کرد