چرا محصولات سیلیکون پیری می کنند؟

- Nov 17, 2018-

اگر چه محصولات سیلیکون دارای مزایای مختلف هستند اما پس از مدت زمان طولانی مصرف می شوند، چرا محصولات سیلیکون پیری می کنند؟ بیایید به طور خلاصه این موضوع را مورد بحث قرار دهیم.


ویسکوزیته سیلیس ژل بالاتر از بسیاری از دیگر است، اما ژل سیلیکا، مانند سایر رغبت ها، نیز در حال پیر شدن است. عملکرد سیلیکاژل به علت شکستن زنجیره مولکولی داخلی آن به شدت تغییر کرده است.


برای محصولات لاستیکی و پلاستیکی، محصولات مضر برای محصولات سیلیکون نور نور ماوراء بنفش است که به طور مستقیم باعث شکستن زنجیره های مولکولی لاستیک می شود. این به این دلیل است که محصولات لاستیکی و پلاستیکی می توانند انرژی نور را برای تولید مولکول های آزاد در لاستیک جذب کنند.


یک جفت:نحوه انتخاب ابزار آشپزخانه سیلیکون بعدی:سیلیکون قالب بهداشت، ایمنی و بهداشت نگهداری روش