اصل ساختار توپ نقطه قلم

- Dec 03, 2016-

توپ نقطه قلم نوشتن اصل اصلی است به استفاده از اصطکاک توپ در تماس مستقیم با کاغذ نوشتن، نوک قلم قلم در سه راه رفته، از جوهر در جوهر یا مرکب، به منظور دستیابی به هدف از نوشتن است.

خودکار در جوهر با رنگ های مختلف قلم نوشته شده است. قلم کوچک فولاد توپ، توپ را در یک کاسه کوچک شکل استوانه مسی پس از اتصال با پلاستیکی چاپ جوهر جوهر با چرخش توپ فلزی اطراف پشت است.

نوک گلوله ای جوهر رنگ رنگدانه. رنگ جوهر آبی، قرمز، سیاه و سفید سه، ویژه جوهر آبی استفاده بیشتر. ترکیب رنگدانه آبی جوهر پایه رویال آبی و بنفش، نمک حلال اکسیداسیون روغن کرچک کرچک اسید اولئیک است. با توجه به نور (نمک رنگ پایه بهتمترك مقاومت سطح 1 تنها


یک جفت:ویژگی اساسی سخنران بعدی:توپ دور قلم مهره چیست؟