مشخصه اصلی قبضه

- Dec 03, 2016-

1. کوچک حجم، کیفیت کوچک. نارنجک حجم و کیفیت به طور مستقیم تحت تاثیر اندازه بار سربازان، سربازان عملیات تاکتیکی تاثیر می گذارد و نزدیک زمانی رزمی مبارزه با اثر. بنابراین، نارنجک دفاعی متداول قطر حدود 50 mm، بازی کامل است 100 متر طول، کامل با کیفیت 300 بازی ~ 600 گرم تنها 120 گرم است.

2. ساختار ساده، کم هزینه. با نارنجک و مصرف مقدار زیادی از تجهیزات، بر فرض تضمین استفاده ایمن و قابل اعتماد، بنابراین، ساختار بسیار ساده است، فقط دو بخش از پرتابه و fuze پرتابه با آهن یا stalloy، آهن و یا پلاستیک، هزینه کم است.

3. آسان به این عمل، آسان برای استفاده. نارنجک کارکرد راحت ترین سلاح و مهمات، هر دستگاه پرتاب را نیاز ندارد، همچنین هر گونه عملیات پیچیده نیاز

4 انواع کامل، به طور گسترده ای استفاده می شود. تا زمانی که تغییر ساختار کلاهک و، می تواند تغییر به بازی جدید دست نارنجک، بر طبق نیازهای خود. به دلیل نوع نارنجک از بسیاری، بنابراین با استفاده از طیف بسیار گسترده ای است، علاوه بر استفاده از میدان جنگ، شورش، آتش است، بررسي نارنجک مدنی کاربردی نیز رایج است.


یک جفت:بررسی اجمالی از توپ نقطه قلم بعدی:تعریف نارنجک دستی